Pro bono

Pro bono

Słowem kluczem w prowadzonej przez nas działalności jest „człowiek”. Najważniejszą wartością dla nas są ludzie i relacje. Stanowi to dla nas największy impuls i motywację do działania. Inspirują nas ludzie i ich historie. Dlatego chcemy być pomocni tym, którzy tego potrzebują.

 

W działalność pro bono angażujemy się z wielu powodów. Najważniejszym z nich jest chęć dzielenia się naszą wiedzą z innymi. Chcemy pokazać, jak duże znaczenie ma komunikacja międzyludzka, umiejętność rozwiązywania problemów i dalsza motywacja. Wyciągamy pomocną dłoń również do tych, którzy szczególnie potrzebują wsparcia finansowego lub networkingowego w kontekście edukacji i na starcie rozwoju zawodowego.

Jak pomagamy?

Chcemy, aby nasze wsparcie nie było jedynie pojedynczym impulsem. Niesienie pomocy innym ma największy sens wówczas, gdy jest rozsądnie zaplanowane, przez co ma szansę przynieść realną korzyść społeczną. Dlatego właśnie w 2010 roku powstała organizacja non profit – Fundacja „Platforma Równych Szans”. Jej założycielami są przedsiębiorcy pochodzący z różnych regionów Polski, prowadzący działalność od kilkunastu lat w Warszawie.

 

Nasza pomoc ma umożliwić równy start w dorosłe życie potrzebującym jednostkom z całej Polski. W tym celu wykorzystujemy w zitnegrowany sposób zaplecze finansowe i merytoryczne. Przyznajemy stypendia finansowe, organizujemy liczne zbiórki, wydarzenia edukacyjne czy rekreacyjne na rzecz potrzebujących zrzeszonych w takich placówkach jak domy dziecka czy ogniska wychowawcze. Wspieramy również jednostki indywidualne.

 

www.platformarownychszans.pl