PR w Europie – trendy i wyzwania

Jakie trendy są obecnie najsilniejsze na rynku PR w Europie? W jakim kierunku zmierza branża? Co łączy, a co dzieli poszczególne kraje? Zapytaliśmy o to przedstawicieli wybranych agencji członkowskich, zrzeszonych w sieci IPREX – InfluenceSuite z Hiszpanii, Reliant Communications z Grecji, Orca van Loon z Niemiec, Walsh:PR z Irlandii i Altezza Communications z Rosji.

Jakie są wnioski z przeprowadzonych rozmów? Więcej szczegółów znaleźć można pod linkiem.