Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacyjnego przez Consulting’n more

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Consulting & More Sp. z o.o. („Consulting’n more”) z siedzibą w Warszawie (02-904) przy ul. Bernardyńskiej 16c/147. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail:
info@consultingandmore.pl, a także pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby.

 

2) Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane:

 

a) w celu przeprowadzenia rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); prawnie uzasadnionym interesem jest przeprowadzenie procesu rekrutacji i wyłonienie osoby do zawarcia umowy o współpracę,

 

b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Consulting’n more – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Consulting’n more (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), prawnie uzasadnionym interesem Consulting’n more jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Consulting’n more w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.

 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji. W zakresie, w którym Pani/Pana dane przetwarzane są w oparciu o zgodę, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Consulting’n more. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

 

5) Zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie poprzez wysłanie maila na adres info@consultingandmore.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a w zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody w sposób zautomatyzowany – prawo do przenoszenia danych osobowych.

 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Consulting’n more, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

 

9) Podanie danych osobowych jest wymagane przez Consulting’n more dla celów prowadzenia rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym.


powrót