Jakub Zajdel członkiem Polskiego Stowarzyszenia Public Relations

Jakub Zajdel (CEO) dołączył do jednego z najważniejszych stowarzyszeń w branży public relations, czyli Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. PSPR jest samorządową organizacją zawodową, istniejącą od 1994 roku. Obecnie liczy około 200 członków będących: pracownikami działów PR w firmach, samorządach i administracji, wykładowcami wyższych uczelni oraz pracownikami agencji PR. PSPR prowadzi działalność popularyzatorską i edukacyjną dotyczącą PR poprzez inicjowanie i współorganizację konferencji i seminariów oraz prowadzenie szkoleń.