Grupa EKOTECH zamknęła rok 2018 z 319 tys. ton spoiwa TEFRA® dostarczonych na place budowy

W 2018 roku Grupa EKOTECH, lider w dziedzinie gospodarki obiegu zamkniętego, przetworzyła dla budownictwa ponad 300 tys. ton popiołu z węgla. Spoiwo TEFRA® posłużyło do budowy przeszło 800 km dróg ekspresowych i autostrad, dzięki czemu udało się zmniejszyć o 22% emisję szkodliwego dla środowiska CO2. Więcej informacji pod linkiem