Consulting’n more nawiązało współpracę z Heritage Hotels Poland

Heritage Hotels Poland skupia 24 obiekty o indywidualnym charakterze wpisane do rejestru zabytków, które koncentrują się na dostarczaniu gościom niepowtarzalnych doświadczeń i wysokiej jakości usług. Wszystkie obiekty skupione w programie przyjęły katalog 10 wartości, którymi kierują się w swojej codziennej działalności. Consulting’n more odpowiada za działania z zakresu public relations.