APA Group ze „Śląską Wielką Nagrodą Budownictwa”

Dnia 25 listopada, podczas XIX Gali Budownictwa organizowanej przez Śląską Izbę Budownictwa oraz Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, odbyło się wręczenie nagród w konkursie „Śląskie Budowanie”. Uroczystość odbyła się w Teatrze Miejskim w Gliwicach, gdzie wyróżnienie za optymalną integrację rozwiązań i produktów inteligentnych otrzymał nasz Klient APA Group.